Min baggrund og min tilgang


Uddannelse og baggrund

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet. Min erfaring med klinisk- og erhvervspsykologi startede tidligt. Allerede under studierne havde jeg flere stillinger inden for det psykologiske felt. Den tidlige og brede eksponering gav mig mulighed for at finde og fokusere på det, jeg er bedst til – at være psykolog for mænd med fokus på stress.

Jeg har altid trivedes med at have flere kasketter på samtidig. Det har været unægteligt også været med til, at jeg valgte arbejdet som selvstændig.

Valget om at specialisere mig som psykolog for mænd

Inden jeg startede egen praksis, arbejdede jeg i en privat, psykologfaglig virksomhed med forløb for sygemeldte personer med meget forskellige problematikker, situationer og baggrunde. Det var i det job, at jeg for alvor blev opmærksom på nogle af de særlige forhold, der knytter sig til psykologisk arbejde med mænd. I mit arbejde så jeg blandt andet mønstrene i mænds psykiske konstitution, sociale positioner og relationer, lidelser og i de tilgange, der virker for dem.

Du kan læse mere om mine psykologiske ydelser her.

Psykolog København

Arbejde og fagligt engagement

Min egen praksis driver jeg ved siden af mit arbejde som erhvervspsykolog i konsulentvirksomheden MUUSMANN. Her beskæftiger jeg mig med rekruttering af ledere samt ledelses- og organisationsudvikling.

Deltagelse i faglige organisationer og netværk har altid været en stor del af mit arbejdsliv. Det er i disse professionelle omgangskredse, at jeg deler og afprøver mine idéer, færdigheder og viden, samt får feedback og nye input. Af den grund var jeg i mere end tre år en del af den frivillige, narrativt-psykologiske rådgivning, Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro. Mit arbejde her bestod af både rådgivnings- og bestyrelsesarbejde.

Tværfagligt input får jeg blandt andet gennem mit arbejde i bestyrelsen for Smerteklinikkerne A/S, hvor jeg arbejder tæt sammen med læger, sygeplejersker, IT-eksperter og forretningsfolk om drift og udvikling af virksomheden.

I Dansk HRM-forening arbejder jeg som næstformand for at styrke foreningens relevans og medlemsgrundlag blandt Human Ressource-professionelle og -studerende. Jeg får input til min egen udvikling og arbejde gennem foreningens arrangementer. Det er særligt samspillet med de mange mennesker og fagligheder i foreningen, jeg bruger i mit arbejde.

Derudover er jeg en del af teamet omkring Roskilde Leadership Lab. Her udvikler og gennemfører vi Roskilde Festivals interne ledelsesudviklingsforløb for de frivillige ledere på alle niveauer i organisationen.

Endelig deltager jeg i en række formelle og uformelle netværk. Her mødes vi både monofagligt og tværfagligt og drøfter erfaringer, problemer og løsninger.