Min baggrund og min tilgang


Uddannelse og baggrund

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet, og jeg havde allerede under studierne havde jeg flere stillinger inden for det psykologiske felt, og skrev blandt andet en artikel om fokus på medarbejdernes ansvar. Således tog fik jeg tidligt erfaring med både klinisk psykologi og erhvervspsykologi. Den tidlige og brede eksponering gav mig mulighed for at finde og fokusere på det, jeg er bedst til – at være psykolog for mænd med fokus på stress.

Senere har jeg haft psykolog- og konsulentstillinger inden for erhvervspsykologi, herunder arbejdsmiljø og stressbehandling i KompetencePsykologerne samt rekruttering af ledere og ledelses- og organisationsudvikling i MUUSMANN.

Jeg har desuden altid trivedes med at have flere kasketter på samtidig. Det har været unægteligt også været med til, at jeg valgte arbejdet som selvstændig.

Valget om at specialisere mig som psykolog for mænd

Inden jeg startede egen praksis, arbejdede jeg i en privat, psykologfaglig virksomhed med forløb for sygemeldte personer med meget forskellige problematikker, situationer og baggrunde. Det var i det job, at jeg for alvor blev opmærksom på nogle af de særlige forhold, der knytter sig til psykologisk arbejde med mænd. I mit arbejde så jeg blandt andet mønstrene i mænds psykiske konstitution, sociale positioner og relationer, lidelser og i de tilgange, der virker for dem.

Du kan læse mere om mine psykologiske ydelser her.

Psykolog København

Arbejde og fagligt engagement

Deltagelse i faglige organisationer og netværk har altid været en stor del af mit arbejdsliv. Det er i disse professionelle omgangskredse, at jeg deler og afprøver mine idéer, færdigheder og viden, samt får feedback og nye input. Af den grund var jeg i mere end tre år en del af den frivillige, narrativt-psykologiske rådgivning, Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro. Mit arbejde her bestod af både rådgivnings- og bestyrelsesarbejde.

Tværfagligt input har jeg fået blandt andet gennem mit arbejde i bestyrelsen for Smerteklinikkerne A/S, hvor jeg arbejdede sammen med læger, sygeplejersker, IT-eksperter og forretningsfolk om drift og udvikling af virksomheden.

I Dansk HRM-forening har jeg arbejdet som næstformand for at styrke foreningens relevans og medlemsgrundlag blandt Human Ressource-professionelle og -studerende. Her har jeg fået input til min egen udvikling og arbejde gennem foreningens arrangementer. Det er særligt samspillet med de mange mennesker og fagligheder i foreningen, jeg har brugt i mit arbejde.

Jeg var i mange år også en del af teamet omkring Roskilde Leadership Lab. Her udviklede vi og gennemførte Roskilde Festivals interne ledelsesudviklingsforløb for de frivillige ledere på alle niveauer i organisationen.

I mange år var jeg desuden formand i bestyrelsen for Københavns Universitets fodboldklub for psykologistuderende, Pavlovs Køtere.

Endelig deltager jeg i en række formelle og uformelle netværk. Her mødes vi både monofagligt og tværfagligt og drøfter erfaringer, problemer og løsninger.


Har du brug for en ekspertudtalelse?

En positiv udvikling i den offentlige debat om mænds psyke og sundhed er en sag, er står mit hjerte nær. Jeg giver derfor ofte og gerne udtalelser og interview. Hvis du har brug for en udtalelse, er du derfor meget velkommen til at kontakte mig.